Podatek od zakupu auta

Urząd skarbowy, a nowy samochód!

Kupiłeś samochód na umowę lub sprzedajesz go przed upływem 6 miesięcy z zyskiem
– musisz zapłacić podatek inaczej grozi Ci duża kara – nawet do 45 tysięcy!

Przynajmniej potencjalne …

Spisanie umowy zakupu i odebranie kluczyków do nowego auta to nie koniec formalności. Samochód trzeba jeszcze przerejestrować, „przepisać” na siebie umowę ubezpieczeniową a także, jeśli auto było kupione od osoby prywatnej na umowę kupna-sprzedaży, zgłosić zakup do urzędu skarbowego i odprowadzić podatek w wysokości 2 proc. od ceny transakcji.

Ta ostatnia czynność jest najistotniejsza – czyli co czeka na w US?

Transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem są sytuacje, w których przedmiotem umowy jest auto o wartości niższej niż 1000 zł lub kupującym są: osoby niepełnosprawne, organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie płacą osoby kupujące samochód od komisanta, czyli firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Według powszechnej opinii podatkiem jest obciążony wyłącznie nabywca pojazdu. Jednak zgodnie z ustawą nie ma przeszkód, żeby obciążyć nim obie strony bądź tylko sprzedającego. Wszystko zależy od zapisów w umowie.

W praktyce utarło się, że podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący, ale musicie pamiętać, że trzeba określić to jasno w umowie. Zawsze należy zachować dowód wpłaty przez 5 lat.

Obowiązek podatkowy powstaje też, jeśli auto sprzedaliście drożej, niż je kupiliście, przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia. W tym przypadku różnicę (zarobek) należy uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej.

Niedotrzymanie ustawowych terminów może oznaczać spore kłopoty. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, nie złożenie deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni od daty zawarcia czynności cywilno-prawnej, czyli w tym przypadku zakupu samochodu, może być potraktowane jako przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe.

To jak zostanie zakwalifikowane zależy od kwoty należnego podatku (pamiętaj, że urzędnik może wyliczyć podatek nie od kwoty z umowy, ale od średniej ceny transakcyjnej). Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy suma nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 11250 zł. Jeśli należny podatek przekroczy tę kwotę, brak deklaracji traktuje się jako przestępstwo.

Jakie kary przewiduje fiskus? Duże. Wylicza się je na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Naczelnik urzędu Skarbowego może ukarać was karą grzywny w wysokości od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, do jego 20-krotności, czyli od od 225 zł aż do 45 tys. zł. w roku 2019

Podatek od zakupu auta
Przewiń na górę