Polityka prywatności i regulamin witryny

Kim jesteśmy i inne informacje ważne informacje by skorzystać z Usługi: Polityka prywatności i Regulamin witryny motoprzyjaciel.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: https://www.motoprzyjaciel.pl

Witryną administruje LABTESTPRO Sp. z o.o. /ADMINISTRATOR/ MOTOPRZYJACIEL.PL

Kontakt E-mail: motoprzyjaciel@gmail.com, kontakt telefoniczny/ komórkowy (PL) 515 -281-448

Numer KRS 0000907515 Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
NIP 1182225589, REGON 389275379 adres: LASKI ul. 3 Maja 69, 05-080 Izabelin

Spółka zajmuje się rynkiem motoryzacyjnym, programowaniem i innymi usługami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez LABTESTPRO Sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych jest LABTESTPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Laskach pod Warszawą ul. 3 Maja 69

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LABTESTPRO Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania Usługi lub zamówienia pomiędzy LABTESTPRO Sp. z o.o., a Klientem, w celu weryfikacji pojazdów, innych zamówień, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO].

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku przekazania danych Klienta do kontaktów, dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia Usługi lub zamówienia zawartej pomiędzy LABTESTPRO, a Klientem – usługobiorcą. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją Usługi lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania Usługi lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami Klienta.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji Usługi.

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania ich kopii, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są jedynie w niezbędnym zakresie w celu wykonania postanowień Regulaminu i wykonania Usługi, a w szczególności w celu:

1) zawarcia Umowy o świadczenie usług – poprzez przesłanie E-maila;
2) wystawienie dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Usługi i zaksięgowania transakcji.

WITRYNA – Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Komentarze

Normalnie, kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

MY NIE ZBIERAMY DANYCH Z KOMENTARZY NIE ZBIERAMY TEŻ NUMERÓW IP

Media

Normalnie, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

MY JEDNAK NIE UMOŻLIWIAMY REJESTRACJI ANI PRZESYŁANIA OBRAZKÓW

Formularze kontaktowe

BRAK NA NASZEJ STRONIE FORMULARZY

Ciasteczka

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

JEDNAK MOTOPRZYJACIEL.PL NIE ZBIERA DANYCH Z CIASTECZEK I NIE UMOŻLIWIA REJESTRACJI

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Nie mniej, na naszej witrynie się nie umożliwiamy logowania.

Analiza statystyk

ZA STATYSTYKI ODPOWIADA FIRMA GOOGLE, korzystamy z jej narzędzi, więcej na ten temat przeczytasz na tej stornie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Z kim dzielimy się danymi

Z NIKIM NIE DZIELIMY SIĘ DANYMI.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

NIE UMOŻLIWIAMY REJESTRACJI, ZATEM NIE PRZECHOWUJEMY TWOICH DANYCH.

Kontakt z LABTESTPRO / MOTOPRZYJACIEL.PL

Umożliwiamy kontakt z nami poprzez telefon i e-mail lub portal społecznościowy. Zawsze robisz to świadomie / dobrowolnie, a twoje dane służą jedynie poszukiwaniu, weryfikacji technicznej Pojazdu – realizacji Usługi. Bezpośrednio po wykonaniu tej czynności zostają niezwłocznie usunięte – z zastrzeżeniami jak wyżej! Nie przekazujemy danych Klienta podmiotom zewnętrznym. Nie budujemy list mailingowych, nie wysyłamy niechcianych wiadomości. Nie zapisujemy Klientów w bazach danych.

UWAGA: Faktury i dane księgowe.

Wysyłając dane do faktury, Potwierdzenie przelewu za Usługę zgadzacie się Państwo na wystawienie faktury i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby księgowe i  podatkowe. Zgodnie z odpowiednimi formułami prawnymi:

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia RODO:

A/ [Podpunkt c)] przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

B/ 1) Nawet jeżeli z tą osobą nie została zawarta umowa na piśmie, to zakup przez nią towaru lub Usług wiąże się z zawarciem z nią umowy konsumenckiej, co oznacza, że zebranie danych niezbędnych do realizacji Usługi odbywa się na podstawie zawartej umowy (jest spełniona przesłanka z art. 6 ust. 1 b).

2) Dane niezbędne do wystawienia faktury są przetwarzane na podstawie ustawy o podatku od towarów i Usług (jest spełniona przesłanka z art. 6 ust. 1c).

Fakturami zarządza licencjonowane Biuro Rachunkowe MARGO Małgorzata Wójcik NIP 527-202-72-92
ul. Brzozowa 72 Laski
Powiat warszawski-zachodni
05-080 Izabelin

Zawsze umożliwiamy edycję i usunięcie Państwa danych, z wyjątkiem danych przewidzianych prawem – np. danych księgowych z wykonanej Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu i Regulaminu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

REGULAMIN WITRYNY

Terminy podstawowe użyte w Regulaminie istotne prawnie w Polityce prywatności

MOTOPRZYJACIEL.PL / jednocześnie spółka LABTESTPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Laskach, adres: ul. 3 Maja 69, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru przedsiębiorców – KRS pod numerem 0000907515, NIP 1182225589, REGON 389275379, e-mail: motoprzyjaciel@gmail.com, tel. 515 28 14 48, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi badania i oceny stanu technicznego pojazdów na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. Usługę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Klient zlecając świadczenie Usług jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego / Handlowego.

Cena – wynagrodzenie MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.

Potwierdzenie przelewu – dokument bankowy potwierdzający przelanie na rzecz MOTOPRZYJACEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. kwoty wynagrodzenia za usługę.

Cennik – zestawienie cen wynagrodzenia za Usługi świadczone przez MOTOPRZYJACIEL.PL. Cennik MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. udostępnia w Serwisie w zakładce Kontakt https://www.motoprzyjaciel.pl/kontakt-i-cennik/

Dzień Roboczy/Dni Robocze – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3.5 tony.

Raport / Podsumowanie oględzin – dokument w formie elektronicznej (E-mail lub pdf) zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu wysyłany na E-mail Klienta.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o.

Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem internetowym https://www.motoprzyjaciel.pl/, służąca do prezentacji Usług przez MOTOPRZYJACIEL.PL

Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą MOTOPRZYJACIEL.PL

Możliwości Prawne – działanie zgodne z obwiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedpłata / Potwierdzenie przelewu – operacja bankowa polegająca na zapłacie za wykonaną usługę. Dokument/ wydruk bankowy potwierdzający wykonanie przelewu/ zapłatę za usługi świadczone na rzecz LABTESTPRO/MOTOPRZYJACJEL.PL

E-mail – electronic mail, e-mail, w skrócie: mail – usługa internetowa określana jako świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługa komunikacyjna pomiędzy Klientem a MOTORZYJACIEL.PL/ LABTESTPRO służąca do przesyłania wiadomości tekstowych lub multimedialnych, tzw. listów elektronicznych – stąd nazwa usługi i potwierdzenie zamówienia Usługi.

Usługa – weryfikacja techniczna samochodów przed zakupem / oględziny techniczne Pojazdu przed zakupem.

Sprzedający – osoba prawna lub fizyczna oferująca pojazd do sprzedaży.

Stacja Kontroli Pojazdów w skrócie SKP – miejsce kontroli technicznej Pojazdów zdefiniowane w prawie Rzeczpospolitej Polskiej.

USŁUGA DOPRECYZOWANIE – ZAMÓWIENIE USŁUGI

Serwis https://www.motoprzyjaciel.pl/ jest serwisem internetowym (marką), za pomocą którego LABTESTPRO Sp. z o.o. świadczy Usługi na rzecz Klientów, w zakresie weryfikacji technicznej Pojazdów przed zakupem i sporządzania Raportów z oględzin.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://www.motoprzyjaciel.pl/ oraz zasady zamawiania i świadczenia Usług przez MOTOPRZYJACIEL.PL./LABTESTPRO Sp. z o.o.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień.

Zlecenie świadczenia Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Akceptacja następuje poprzez wysłanie E-maila z zamówieniem Usługi.

E-mail powinien zawierać dane identyfikujące Pojazd (link do Pojazdu, numer VIN, lub numer rejestracyjny pojazdu), adres postoju Pojazdu, dane Klienta, kontakt do Klienta. Potwierdzenie Przelewu z dokonanej przedpłaty za Usługę. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia dostępności Pojazdu przed zleceniem Usługi.

MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi bez podawania przyczyny, w takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, a Klient otrzyma pełny zwrot zapłaconej kwoty.

MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o.  podejmuje czynności związane z realizacją Usług bezzwłocznie w toku Dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej. Nie dotrzymanie czasu standardowego podanego w ofercie nie może być przedmiotem reklamacji i ubiegania się o zwrot środków lub żądaniem zmiany Pojazdu do weryfikacji, gdyż wiele czynników mających na to wpływ jest poza kontrolą MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. np. brak czasu na udostępnienie Pojazdu do oględzin przez Sprzedającego w zaproponowanym terminie, Siła Wyższa, Możliwości Prawne.

Klient tylko po wcześniejszym ustaleniu z MOTOPRZYJACIEL.PL może być obecny podczas wykonywania Usługi /oględzin Pojazdu przez MOTOPRZYJACIEL.PL, w takim przypadku nie zostaje sporządzony Raport z przeprowadzonych czynności. Klient uzyskuje konsultację na miejscu postoju Pojazdu. Chyba, że strony ustalą inaczej.

Raport z przeprowadzonych oględzin i opisem stanu technicznego pojazdu zostanie Przekazany Klientowi drogą elektroniczną poprzez E-mail po zaksięgowaniu zapłaty lub przesłaniu Potwierdzenia zapłaty w formie elektronicznej (plik jpg, jpeg, tiff, pdf), w tym również opłat dodatkowych związanych z realizacją Usługi np. dodatkowej opłaty za dojazd.

Wynikiem dokonania oględzin pojazdu jest Raport zawierający subiektywną opinię o samochodzie. Raport zawiera informacje weryfikujące stan techniczny Pojazdu w porównaniu do informacji o pojeździe przekazanych przez jego właściciela/Sprzedającego.

Raport obejmuje stan zewnętrznej karoserii pojazdu, wnętrza Pojazdu, komory silnika i bagażnika, informacje z jazdy testowej, fotografię kontrolowanych elementów Pojazdu, które w subiektywnej ocenie były istotne. Oferta na temat weryfikacji technicznej pojazdu znajduje się na stronie Serwisu w zakładce https://www.motoprzyjaciel.pl/zakres-kontroli-technicznej/

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

Do realizacji Usługi/ dokonania weryfikacji technicznej Pojazdu należy: wysłać Potwierdzenie przelewu, konieczne jest też wysłanie E-mailem danych do faktury (w wersji minimum: Adres / Imię i Nazwisko/ NIP – lub inne dane prawne Klienta) Dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu (Potwierdzenie przelewu) w formie pliku przesłanego E-mailem np. PDF lub screena z operacji przelewu (Potwierdzenie przelewu stanowi podstawę do wyjazdu na oględziny pojazdu), linka do ogłoszenia weryfikowanego samochodu, lub jego danych identyfikacyjnych (VIN, numer rejestracyjny Pojazdu) gdy brak auta w internecie.

Zanim Klient prześlę Przedpłatę konieczny jest kontakt z MOTOPRZYJACIEL.PL  z informacją o lokalizacji Pojazdu i umówienie terminu oględzin (E-mail, telefon, SMS). Klient ma obowiązek sprawdzenia dostępności pojazdu przez Sprzedającego. Pojazdy (realizujemy Usługę) sprawdzamy zwykle w ciągu od 24 do 48 godzin, w Dni Robocze.

POUFNOŚĆ

Informacje przesłane w Raporcie/Podsumowaniu oględzin z badania technicznego przesyłane E-mailem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, informacji zawartych w treści korespondencji jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

LABTESTPRO/MOTOPRZYJACIEL.PL nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych danych przesłanych przez Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Gdy do oględzin nie dochodzi nie z naszej winy, a my dojedziemy na miejsce Usługi / oględzin na terenie WARSZAWY – bardzo rzadkie przypadki  nie zwracamy wpłaconej kwoty BRUTTO.

Jeżeli do Usługi nie dochodzi przed wyjazdem zwracamy wpłaconą kwotę – minus OPŁATĘ MANIPULACYJNĄ, czyli pomniejszamy ZWROT wpłaconej kwoty o 50 złotych netto (61,50 BRUTTO), reasumując Klient otrzyma fakturę właściwa za usługę i faktura korygującą zwrotnie odpowiednią kwotę PLN na właściwe konto bankowe Klienta!

Zasadą jest sprawdzenie  innego wskazanego przez Klienta Pojazdu w ciągu 3 miesięcy.

Do zwrotu całości wpłaconej kwoty za Usługę nie dochodzi ZAWSZE w przypadku zrealizowanego wyjazdu.

Klient – zawsze ma prawo do rezygnacji z Usługi w terminie 7 dni roboczych wysyłając E-mail (motoprzyjaciel@gmail.com) lub list na adres MOTOPRZYJACIEL.PLLABTESTPRO Sp. z o.o.  ul. 3 Maja 69 05-080 Laski

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZASTRZEŻENIA PRAWNE DOTYCZĄCE USŁUGI

MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO dokłada starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie najlepszy sposób, zgodnie z posiadaną wiedzą. Badanie stanu technicznego pojazdu dokonywane jest przez LABTESTPRO na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi i wiedzy, zgodnie z doświadczeniem. MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek pojazdu może nie być możliwe i nie ponosi odpowiedzialności finansowej za Usługę i jej dalsze skutki. MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO nie ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, lub  w przypadku rezygnacji z Usługi.

Usługa MOTOPRZYJACEL.PL / Spółki LABTESTPRO – nie może być uważana ze gwarancję lub uważana za ubezpieczenie Pojazdu, w jakiejkolwiek formie czy rozumieniu.

MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO nie udziela gwarancji ani rękojmi dotyczących uzyskanych informacji z Raportu dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego.

Odpowiedzialność: MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów ograniczona jest do 50% Ceny Usługi netto.

MOTOPRZYJACEL.PL / Spółka LABTESTPRO Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oględzin, a także za skutki wykorzystania Podsumowania oględzin/Raportu. Raport/Podsumowanie oględzin nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawana. Raport zostaje sporządzony na podstawie oględzin pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia i warunkach drogowych na placu Sprzedającego i/lub stacji Stacji Kontroli Pojazdów (w skrócie SKP) o ile została zlecona – zgodnie z ofertę prezentowaną na WWW MOTOPRZYJACIEL.PL

Powłoka lakiernicza Pojazdu

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu MOTOPRZYJACEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić, co jest naturalne i nie ma zasadniczego wpływu na opinię. Urządzenia do pomiaru powłoki lakierowej powinny być kalibrowane, by ich wyniki można było uznać za wiarygodne.

MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO Sp. z o.o. nie weryfikuje odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Nie sprawdza pojazdu po numerze VIN (historii, przebiegu). Do tego tupu weryfikacji istnieją wyspecjalizowane portale internetowe, w których można zamówić podsumowanie dotychczasowej historii pojazdu. Nie konkurujemy na rynku Raportów z historii / przebiegu pojazdów. Jednak informujemy Klienta o prawdopodobnym przebiegu Pojazdu na podstawie jego cech i doświadczenia.

Zawarte w Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Podsumowanie oględzin/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR ZA USŁUGĘ

Klient zamawiając usługę w MOTOPRZYJACIEL.PL/LABTESTPRO wyraża zgodę na przysłanie faktury drogą elektroniczną. W razie zmiany adresu E-mail zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. MOTOPRZYJACIEL.PL akceptuje, iż niniejsze może zostać wycofane, w następstwie czego LABTESTPRO – wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Klienta drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. Wówczas faktura zostanie przesłana tradycyjnie pocztą w formie papierowej na adres podany przez Klienta.

MOTOPRZYJACIEL.PL zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu oraz konserwacji technicznych Serwisu.

 

Przewiń na górę