Wypadek autem bez ważnego badania technicznego

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Aktualne przepisy nie przewidują kar za brak ważnego badania technicznego (poza mandatem), dlatego wciąż wielu kierowców pozwala sobie na zapomnienie o tej ważnej czynności. Gorzej, jeżeli w tym okresie przytrafi się nam wypadek – może być problem z ubezpieczycielem.

Czyli niby kar nie ma – ale będzie pod górkę.

Brak badania technicznego nie powinien mieć wpływu na wypłatę odszkodowania w ramach polisy OC, ale w wielu przypadkach oznacza kłopoty z uzyskaniem odszkodowania z AC

Kontrola policji, a brak badania technicznego

Jeżeli brak badania technicznego wychwyci policjant podczas kontroli. Wówczas zatrzyma dowód rejestracyjny i kierowca musi w kilka dni stawić się na stacji kontroli.

Taryfikator mandatów przewiduje finansową karę za to brak badania i traktuje je jak wykroczenie. Funkcjonariusz może wystawić mandat opiewający na kwotę od 100 do 500 zł.

Warto mieć także świadomość, że pieniężna kara za brak badania technicznego to nie jedyna z możliwych konsekwencji. Podczas kontroli drogowej policjant decyduje, czy auto nadaje się do dalszego poruszania się po drogach. Jeśli stwierdzi, że pojazd stwarza bezpośrednie zagrożenie, może on trafić na lawetę, co dla jego właściciela oznaczać będzie dodatkowe koszta i to nie małe…

OC zadziała pomimo braku przeglądu.

Ubezpieczyciele inaczej podchodzą do kwestii badań technicznych w obowiązkowych polisach OC, których zakres jest im narzucony ustawą, a inaczej w dobrowolnym AC, którego sposób działania określają samodzielnie. I o ile w przypadku OC brak ważnego badania technicznego nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody, to przy AC może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub pomniejszy je w związku z brakiem przeglądu.

Czy brak badania technicznego zawsze wyklucza odszkodowanie z AC?

Całkowicie inaczej wygląda już sytuacja w przypadku ubezpieczenia autocasco. Tu rzeczywiście brak ważnego badania technicznego może stanowić poważny problem. W polisie AC kluczowe znaczenie mają przyjęte w umowie warunki, na jakich ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność. Zakres ochrony i podstawy do wypłaty odszkodowania są dokładnie opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Wypadek autem bez ważnego badania technicznego
Przewiń na górę